Blanketter

För att läsa mer om regler och vilka ersättningar du kan söka se policys för Startavgifter samt Övriga ersättningar under http://ckmaster.com/policys-stadgar/

Söka ersättning

För vissa tävlingar fakturerar den arrangerande klubben CK Master för startavgifter, vilket innebär att du i dessa fall inte behöver lägga ut några pengar själv så länge du ligger inom de kriterier som beskrivs i CK Masters policy för startavgifter som du hittar http://ckmaster.com/policys-stadgar/

För övriga tävlingar får du själv betala startavgiften direkt till arrangören enligt deras instruktioner och kan ansöka om ersättning från CK Master i efterhand. För att få ersättning för startavgifter ska en http://ckmaster.com/blanketter/ per cyklist skickas till kassören i enlighet med startavgiftspolicyn.

Det går bra att skicka in max två ansökningar per år. Den första förslagsvis omedelbart efter SM eller efter sista tävlingen för våren. Ersättningen kan dock dröja något längre under semestertider. 

Sista ansökan för året ska vara kassören tillhanda senast sista november. Ansökningar som inte är inskickade i tid blir inte ersatta. Undantag kan göras för ev tävlingar under december. Ska Du tävla i december så meddela kassören det innan sista november och skicka in en ansökan om ersättning snarast efter tävlingen.