Söka ersättning

Alla som tävlar för CK Master och uppfyller villkoren för ersättning har rätt att söka.

Notera att nedan gäller endast om du som medlem uppfyllt kraven på ideelt arbete i klubben. Det kan vara som funktionär på vår tävling, tränare för en grupp eller styrelseuppdrag. Hör av dig till styrelsen om du är osäker på vad som gäller, mer detaljerad information hittar du här: http://ckmaster.com/policys-stadgar/


Junior- och Elit
Startavgifter: 4000kr
Boende + resor: 4000kr
Totalt: 8000 kr


Åkare som vill satsa ytterligare kan söka individuellt elitstöd. Detta söks för varje nytt åt och ska vara inskickat till styrelsen innan den 1 december.

Övriga klasser
Startavgifter upp till 2000kr

Hur söker jag ersättning?

För vissa tävlingar fakturerar den arrangerande klubben CK Master för startavgifter, vilket innebär att du i dessa fall inte behöver lägga ut några pengar själv.

För övriga tävlingar får du själv betala startavgiften direkt till arrangören enligt deras instruktioner och kan ansöka om ersättning från CK Master i efterhand. För att få ersättning för startavgifter ska en blankett per cyklist skickas till kassören kassor@ckmaster.com

Blanketter för startavgifter samt reseersättning hittar du här:

Det går bra att skicka in max två ansökningar per år. Den första förslagsvis omedelbart efter SM eller efter sista tävlingen för våren. Ersättningen kan dock dröja något längre under semestertider. 

Sista ansökan för året ska vara kassören tillhanda senast sista november. Ansökningar som inte är inskickade i tid blir inte ersatta. Undantag kan göras för ev tävlingar under december. Ska Du tävla i december så meddela kassören det innan sista november och skicka in en ansökan om ersättning snarast efter tävlingen.

Rulla till toppen