Ungdomssatsning

Efter ett lyckat fjolår kommer CK Master inför 2021 att fortsätta  ge de ungdomar som vill utvecklas ytterligare inom cykel ett extra stöd utöver våra gemensamma träningar. Syftet med ungdomssatsningen är att ge ungdomarna stöd och förutsättningar för att konkurrera på nationell och internationell nivå,- men även att öka deras egen kunskap om träning för prestation och hälsa utifrån ett helhetstänk som grundar sig i både fysiologi och psykologi.

Vi vill behålla våra ungdomar i sporten så länge som möjligt och därför satsa lite extra på de äldre ungdomarna som önskar extra stöd i sitt cyklande. Vi vill skapa en ungdomsgrupp med bra gemenskap som kan inspirera och stötta varandra. Vi vill ge ungdomarna egna verktyg och kunskap inom alla områden som är viktiga för att bli en hållbar idrottare. Satsningen kommer inte innebära att ungdomarna har några prestationskrav att uppfylla, men vi vill hjälpa dem att sätta egna målsättningar och jobba mot dessa.

Fokus är att stärka gemenskap i gruppen med även möta ungdomarna en och en där de befinner sig i sin cykling och hjälpa dem att utvecklas individuellt. Vi kommer inte att värdera prestation eller nivå på cyklisten i projektet utan det vi lägger värde i är mål, ambition och vilja att arbeta mot sitt mål.

Som sökande ska du fylla 14 år detta kalenderår. Du behöver också:

Varit medlem i CK Master i minst 6 månader
-Ha tävlat i cykling minst 1 säsong
-Mål och ambition att utveckla din cykling och tävla på nationell/internationell nivå.
-Vara mogen att ta eget ansvar och vara villig att följa en träningsplan mot dina egna uppsatta mål. 
– I den mån det passar, efter överenskommelse med ansvarig coach ska du delta i de gemensamma träningar och aktiviteter som erbjudsVi önskar också att du:
-Deltar på SM i din cykeldiciplin-Hjälper till på de större arrangemang/tävlingar som klubben ordnar

Stödet innefattar

-Hjälp med träningsupplägg och coachning på individnivå-Hjälp med att utforma individuell målsättning på kort och lång sikt
-Fysiologiska tester på Aktivitus (frivilligt att göra dessa tester) *Cyklisten bekostar 50% av kostnaden själv, klubben sponsrar med resterande del
-Möjlighet att träna ihop med andra cyklister med liknande mål och ambitioner och delta i tematräffar

Låter detta som något för dig?

För att söka skriver du ett brev om dig själv till emmabelforth@gmail.com där du svarar på följande:
-Vem är du?
-Bakgrund inom cyklingen
-Varför söker du?
-Hur ser din träning ut idag?
-Vad skulle du vilja ha hjälp med när det gäller din träning?
-Mål med cyklingen. Kortsiktigt/långsiktigt. Drömmål

Vi vill ha din ansökan senast 25/10
Väl Mött/
Ansvariga Tränare
Emma Belforth
Anders Ekh
Björn Calavain