Ungdomsträning

Allmänt

CK Master bedriver ungdomsträning i stort sett hela året, egentligen bara med uppehåll under jullov och juli månad. Syftet med träning är att väcka intresse för cykelsport bland ungdomar och därmed sörja för att ungdomarna tränar regelbundet vilket i sin tur leder till bättre kondition och bättre hälsa. Träningen ska också ge ungdomar meningsfull sysselsättning oavsett ambitionsnivå med god gemenskap och samvaro. CK Master är en klubb med inriktning på tävling där träning kan ses som en förberedelse av ungdomar att deltaga i tävling. Dock ska påpekas att det är ingen krav eller måste att tävla. Träningen är indelad i grupper så att det finns möjlighet för alla att hitta rätt nivå.

Föräldrar är mycket välkomna att deltaga i all träning tillsammans med ungdomarna samt naturligtvis på träningstillfälle för enbart seniorer.

Träning under vår, sommar och höst:

I samband med övergång till sommartid startar utecykelperioden för alla träningsgrupper. Träningar för samtliga träningsgrupper ges då två gånger i veckan fram till vintertid. Detaljerat schema finns i kalendern på hemsidan.   Tävlingsinriktad utomhusträning genomförs året runt.

  •  Måndag 18:45 Enduro, obs endast för vana cyklister med god vana att köra utför(se info under EnduroSkills)
  • Torsdag kl 18:15 – MTB
  • Lördag kl 10:00 – MTB

Juli månad anordnas ingen organiserad träning.

MTB träningen torsdagar är mer teknikinriktad med inslag av medel/kort intervaller och fartträning i terräng och lördagarna varierar beroende på säsong. Ibland intervaller och ibland långtur. All cykling i Skatås/Delsjöterrängen.

Klubben har ett tiotal MTB-lånecyklar, lämpliga för ungdomar från ca 150 cm och uppåt.

Träningsgrupper

MTB GrönFör information om GRÖN grupp, se fliken Barnträning till
vänster. Kontaktperson: Niklas Lagesson
MTB Blå  Cyklisterna i de blåa grupperna fokuserar på att utveckla sin fart och teknik. Vi kör lite tävlingar ibland men först och främst skall vi ha kul på cykeln och utveckla teknisk förmåga. Här är de flesta cyklisterna mellan 10 och 13 år. Vissa av cyklisterna är yngre än 10 år men har cyklat mycket och är säkra och ganska uthålliga i skogen. De här grupperna kan också vara lämplig för cyklister som är äldre än 13 år men nya på MTB. För att alla ska kunna ha så kul som möjligt på träningarna har vi två blå grupper; LJUSBLÅ grupp och MÖRKBLÅ grupp. MÖRKBLÅ grupp är vana vid att cykla i skogen och gillar att köra ganska långt och/eller fort. LJUSBLÅ grupp kör lite lugnare och passar för de som inte är lika vana vid att cykla snabbt i skogen.

Huvudedare och samordnare Blåa grupper: Ronnie Silverdahl  
MTB GulDe gula grupperna är lite äldre (omkring 11-14 år) och kör snabbare än de blå grupperna. För att kunna hålla en fart som passar alla har vi två gula grupper; LJUSGUL grupp och MÖRKGUL grupp. MÖRKGUL grupp är den av de gula grupperna med mest fokus på tävling. Vi har Intervaller, starter och teknik på schemat. Ibland drar vi iväg på lite längre turer, men även då håller vi farten uppe. Här går det så fort att tränarna ibland har svårt att hänga med. Den här gruppen har oftast inte träning om det finns MTB-tävlingar inom en 30-mils radie. För då är vi där och tävlar. För att cykla i LJUSGUL grupp behöver du vara snabbare och mer uthållig än i de blå grupperna, men träningen är inte lika tävlingsinriktad som i MÖRKGUL grupp. Trots det kör vi gärna långt om vi får chansen och vi gillar att blir ordentligt trötta. Huvudledare och samordnare gula grupper: Daniel Dandenell och Johanna Malmqvist  
MTB RödI RÖD GRUPP är Racing i fokus. Detta är träning för tävling. Här
är vi 13-16 år och ganska ofta snabbare än tränaren. Är du vuxen
och skall hänga med här måste du ha cyklat en hel del. Denna
grupp tränar oftast inte om det är MTB eller CX-tävlingar i
riket. För då är vi där. Huvudledare och samordnare: Frida Lindèn och Hans Pettersson
MTB SvartFör seniorer med tävlingslicens och god erfarenhet av MTB. I svart grupp hittar du dessutom våra mest erfarna tonåringar som har ett rejält klipp i steget. För information om SVART grupp, se fliken Seniorträning till 
vänster. Huvudledare: Henrik Ottosson och Markus Lindén, 

Vinterträning

Vintertäningen är olika i de olika ungdomsgrupperna. Tävlingsgrupperna GUL och RÖD tränar cykling utomhus året runt på lördagar och mörkerträning på torsdagar ojämna veckor. GRÖN och BLÅ grupp gör uppehåll under vintern.

Inomhusträning sker på måndagar från v.45 kl runt kl 18:30-20:00 i Lundenskolans gymnastiksal, se facebookgruppen för info om aktuella tider. Det blir oftast någon bollsport blandat med styrka och konditionsövningar. . Träningen är främst avsedd för Blå, Gul och Röd Grupp men självklart får även du som brukar cykla i Grön grupp vara med!

Utrustning

Skydd Vid all cykelträning måste man bära hjälm. Enligt lag ska hjälm använda vid cykling på allmän väg, om man är under 16 år, vilket innebär att hjälm också ska bäras vid cykling till och från träning. Hjälmen ska sitta bra på huvudet och hakbandet så justerat att hjälmen inte åker av vid en eventuell vurpa. Skulle en vurpa inträffa och hjälmen antas ha skadats bör den kasseras omgående. Det kan finnas strukturella skador som inte kan ses med ögat. Cykelhandskar på händerna är viktigt om än inte obligatoriskt. Cykelglasögon bör användas eftersom de skyddar ögonen från kvistar och grenar under vår framfart i skogen.

Cykel Vad gäller cykel ska den vara i god kondition med väl fungerande bromsar, både fram och bak, samt pluggade styrändar. Bromsarna skall vara placerade på styret, cykel med fotbroms får inte användas.Skall du köpa cykel till får du gärna fråga någon av våra ledare om tips på vad som är viktigt. Generellt kan sägas att en cykel med låg vikt är att föredra vid all cykling. Det bör därför inte finnas mer utrustning på cykeln än vad som behövs för träningen. Stöd, skärmar, lås och dylikt bör avlägsnas eftersom sådant gör cykeln tyngre. Att använda samma cykel till träning som till vardags är därför inte alltid så lyckat. En Mountainbike för en ungdom bör helst inte väga över 11kg, gärna mindre.

Licens

Alla som med regelbundenhet deltager i träningen måste lösa licens. Licens är dels ett villkor för att tävla men också en försäkring till och från träning samt under själva träningen. Försäkringen innehåller en olycksfalls-, invaliditets och ansvarsförsäkring. För försäkringsvillkor se länk.

Tid och samlingsplats

Samlingsplats för all träning, om inte annat är angivet under respektive träningspass, är vid klubbstugan i Skatås.