Ungdomsträning

OBS: Vi har just nu fullt i våra barn och ungdomsgrupper. Läs mer om detta här:

https://ckmaster.com/kolista-for-barn-ungdomstraning/

Allmänt

CK Master bedriver ungdomsträning i stort sett hela året, egentligen bara med uppehåll under jullov och juli månad. Syftet med träningen är att väcka intresse för cykelsport bland ungdomar och därmed sörja för att ungdomarna tränar regelbundet vilket i sin tur leder till bättre kondition och bättre hälsa. Träningen ska också ge ungdomar meningsfull sysselsättning oavsett ambitionsnivå med god gemenskap och samvaro. CK Master är en klubb med inriktning på tävling där träning kan ses som en förberedelse av ungdomar att deltaga i tävling. Dock ska påpekas att det är ingen krav eller måste att tävla. Träningen är indelad i grupper så att det finns möjlighet för alla att hitta rätt nivå.

Föräldrar är mycket välkomna att deltaga i all träning tillsammans med ungdomarna samt naturligtvis på träningstillfälle för enbart seniorer.

Träning under vår, sommar och höst:

I samband med övergång till sommartid startar utecykelperioden för alla träningsgrupper. Träningar för samtliga träningsgrupper ges då två gånger i veckan fram till vintertid. Detaljerat schema finns i kalendern på hemsidan.   Tävlingsinriktad utomhusträning genomförs året runt.

  •  Måndag 18:45 Enduro, obs endast för vana cyklister med god vana att köra utför(se info under EnduroSkills)
  • Torsdag kl 18:15 – MTB
  • Lördag kl 10:00 – MTB

Juli månad anordnas ingen organiserad träning.

MTB träningen torsdagar är mer teknikinriktad med inslag av medel/kort intervaller och fartträning i terräng och lördagarna varierar beroende på säsong. Ibland intervaller och ibland långtur. All cykling i Skatås/Delsjöterrängen.

Klubben har ett tiotal MTB-lånecyklar, lämpliga för ungdomar från ca 150 cm och uppåt.

Träningsgrupper

MTB GrönFör information om GRÖN grupp, se fliken Barnträning till vänster.
Huvudtränare: Catrin Gylling gron@ckmaster.com
Finns vakant plats för tränare här!
MTB Blå  Cyklisterna i de BLÅ grupperna fokuserar på att utveckla sin fart och teknik. Vi kör lite tävlingar ibland men först och främst skall vi ha kul på cykeln och utveckla teknisk förmåga. Här är de flesta cyklisterna mellan 10 och 12-13 år. Vissa av cyklisterna är yngre än 10 år men har cyklat mycket och är säkra och ganska uthålliga i skogen. De här grupperna kan också vara lämplig för cyklister som är äldre än 13 år men nya på MTB. För att alla ska kunna ha så kul som möjligt på träningarna har vi tre blå grupper; LJUSBLÅ, MELLANBLÅ och MÖRKBLÅ grupp. MÖRKBLÅ grupp är vana vid att cykla i skogen och gillar att köra ganska långt och/eller fort. LJUSBLÅ grupp kör lite lugnare och passar för de som inte är lika vana vid att cykla snabbt i skogen. MELLANBLÅ blir ofta det naturliga steget däremellan.
Huvudtränare: Robert Eriksson & Peter Strand bla@ckmaster.com
MTB Ljus RosaI LJUSROSA grupp är det mer fokus på utför än uppför och ofta kör vi med en fulldämpad cykel åt Enduro-hållet, de flesta är mellan 9–13 år. Här har ungdomarna en viss MTB-vana sedan tidigare och inte sällan har man kört i blå grupp innan. Är vi många försöker vi dela upp oss i fler grupper. Liksom övriga grupper har vi vår bas i Skatås men varierar ibland och byter träningsplats till de många och bra cykelområden som finns inom Göteborgsområdet
Huvudtränare och samordnare: Robert Gartman, rosa@ckmaster.com
MTB RosaROSA grupp är en fortsättning från LJUSROSA där åkarna är mer vana och oftast är mellan 13-16 år. Här har även många börjat tävla i Enduro och åker allt som oftast snabbare än ledarna. Även Rosa varierar träningsplats och byter till områdena inom och runt Göteborg ibland.
Huvudtränare och samordnare: Fredrik Haga
MTB GulI GUL grupp finns lite yngre ungdomar (omkring 11–14 år) och kör snabbare än de blå grupperna. Vi har intervaller, starter och teknik på schemat. Ibland drar vi iväg på lite längre turer, men även då håller vi farten uppe. Här går det så fort att tränarna ibland har svårt att hänga med. Den är inte alltid den här gruppen har träning om det finns MTB-tävlingar i närheten, för då är vi där och tävlar. Vi kör gärna långt om vi får chansen och vi gillar att bli ordentligt trötta.
Huvudledare och samordnare: David Green, gul@ckmaster.com
MTB RödI RÖD grupp är racing i fokus . Här är vi ca 13–16 år och har cyklat några år och har tävlingsvana. Här återfinns även en och annan äldre junior som inte vill ta steget till svart. Är du vuxen och skall hänga med här måste du ha cyklat en hel del. Denna grupp tränar oftast inte om det är MTB eller CX-tävlingar i riket, för då är vi där.
Huvudtränare och samordnare: Jonas Mellby och Emma Belforth
MTB SvartFör seniorer med tävlingslicens och god erfarenhet av MTB. . För information om SVART grupp, se fliken Seniorträning till
vänster.
Huvudledare och samordnare: Henrik Ottosson och Markus Lindén

Vinterträning

Vintertäningen är olika i de olika ungdomsgrupperna. Tävlingsgrupperna GUL och RÖD tränar cykling utomhus året runt på lördagar och mörkerträning på torsdagar ojämna veckor. GRÖN och BLÅ grupp gör uppehåll under vintern.

Inomhusträning sker på måndagar från v.45 kl runt kl 18:30-20:00 i Lundenskolans gymnastiksal, se facebookgruppen för info om aktuella tider. Det blir oftast någon bollsport blandat med styrka och konditionsövningar. . Träningen är främst avsedd för Blå, Gul och Röd Grupp men självklart får även du som brukar cykla i Grön grupp vara med!

Utrustning

Skydd Vid all cykelträning måste man bära hjälm. Enligt lag ska hjälm använda vid cykling på allmän väg, om man är under 16 år, vilket innebär att hjälm också ska bäras vid cykling till och från träning. Hjälmen ska sitta bra på huvudet och hakbandet så justerat att hjälmen inte åker av vid en eventuell vurpa. Skulle en vurpa inträffa och hjälmen antas ha skadats bör den kasseras omgående. Det kan finnas strukturella skador som inte kan ses med ögat. Cykelhandskar på händerna är viktigt om än inte obligatoriskt. Cykelglasögon bör användas eftersom de skyddar ögonen från kvistar och grenar under vår framfart i skogen.

Cykel Vad gäller cykel ska den vara i god kondition med väl fungerande bromsar, både fram och bak, samt pluggade styrändar. Bromsarna skall vara placerade på styret, cykel med fotbroms får inte användas.Skall du köpa cykel till får du gärna fråga någon av våra ledare om tips på vad som är viktigt. Generellt kan sägas att en cykel med låg vikt är att föredra vid all cykling. Det bör därför inte finnas mer utrustning på cykeln än vad som behövs för träningen. Stöd, skärmar, lås och dylikt bör avlägsnas eftersom sådant gör cykeln tyngre. Att använda samma cykel till träning som till vardags är därför inte alltid så lyckat. En Mountainbike för en ungdom bör helst inte väga över 11kg, gärna mindre.

Licens

Alla som med regelbundenhet deltager i träningen måste lösa licens. Licens är dels ett villkor för att tävla men också en försäkring till och från träning samt under själva träningen. Försäkringen innehåller en olycksfalls-, invaliditets och ansvarsförsäkring. För försäkringsvillkor se länk.

Tid och samlingsplats

Samlingsplats för all träning, om inte annat är angivet under respektive träningspass, är vid klubbstugan i Skatås.

Rulla till toppen