Förändringar i ersättningspolicy inför 2022

Den tidigare policyn där ersättning för starter i elit och junior har varit utan ett tak ändras till en maxgräns på 4000kr.Bakgrunden är att elitstödet för de som vill satsa ska bli mer fördelaktigt. Elitstöd är något som alla junior och elitåkare kan söka utöver gällande policy för ersättningar. Cyklister i junior / elit utan …

Förändringar i ersättningspolicy inför 2022 Läs mer »