Förändringar i ersättningspolicy inför 2022

Den tidigare policyn där ersättning för starter i elit och junior har varit utan ett tak ändras till en maxgräns på 4000kr.
Bakgrunden är att elitstödet för de som vill satsa ska bli mer fördelaktigt.

Elitstöd är något som alla junior och elitåkare kan söka utöver gällande policy för ersättningar.

Cyklister i junior / elit utan elitstöd

 • Ersättning av startavgifter upp till 4000kr
 • Ersättning för resa och boende upp till 4000kr

  Totalt 8000kr

  Cyklister i junior / elit med elitstöd

 • Ersättning av startavgifter upp till 4000kr
 • Ersättning för resa och boende upp till 4000kr
 • Elitstöd i form av ytterligare ersättningar för resa, boende, startavgifter etc.
  (kan ej nyttjas till produkter, cyklar, utrustning.

  Totalt 8000kr + elitstöd (summa beroende på hur många som söker)

  Sök elitstöd

  Enligt tidigare policy ska elitstödet sökas i god tid innan kommande säsong, i och med att vi ändrar policyn inför 2022
  har vi förlängt möjligheten att söka elitstöd. Styrelsen behöver din motivering senast den 10 januari. Detta för att kunna budgetera beroende på hur många som söker. Tänk på att elitstödet är till för dig som verkligen vill satsa på cyklingen.

  Kontakta styrelsen på styrelsen @ ckmaster . com eller via formulär på denna sida

  Påminnelse att ovan kräver fortfarande att du hjälper till på klubbens arrangemang eller på annat sätt bidrar, (tränaruppdrag, styrelse etc), samt att du tävlar i klubbens kläder med aktuella sponsorer.

Rulla till toppen