Info gällande ersättning av startavgifter 2021

Säsongen börjar lida mot sitt slut och vi i styrelsen vill påminna vad som gäller vid ersättning av startavgifter.Vi har en otroligt fördelaktig policy som ska gynna tävlande och alla ni som vill satsa på cykel, men det kommer med några motkrav.

I korthet: (gäller alla discipliner)

  • Startavgifter ersätts endast om tävlande sker i klubben tävlingströja med de senaste sponsorerna.
  • Vid eventuell efteranmälan bekostar CK Master endast den del som motsvarar ordinarie anmälningsavgift.
  • Ersättning för startavgift kan inte sökas vid utebliven start.
  • Motionslopp ersätts ej.
  • Ersättning av belopp över 2000 SEK kan utbetalas efter prövning av styrelsen.


Junior- och Elitsatsning
För Junior och Elitsatsningar medges reseersättning om max 4000kr per år samt startavgiftsersättning utan maxtak enligt separat startavgiftspolicy förutsatt att medlemmen uppfyller kraven i startavgiftpolicyn. (Elitsatsning kräver elitlicens samt start i elitklass)

För detaljerad info och hur du sÖker ersättning:

https://ckmaster.com/blanketter/
https://ckmaster.com/policys-stadgar/

Rulla till toppen