CK Master säsongstart 2021


Äntligen börjar det dra ihop sig till säsongsstart för CK Master. Vecka 11 är det dax, torsdag 18/3 kl 1815 för gamla medlemmar (blå grupp och högre) och lördag 20/3 kl 1000 för nya medlemmar och grön grupp. Under flera veckor har vi pusslat med grupperna för att kunna erbjuda så många som möjligt en plats. Men med mer än 100 barn och ungdomar i kö till våra olika grupper har vi idagsläget inte ett ledarunderlag för att kunna erbjuda alla en plats. Av denna anledning kan vi endast erbjuda plats för drygt 20 barn/ungdomar från kön till våra befintliga grupper. Dessa barn/ungdomar kommer att meddelas per e-post. CK Master är en ideell organisation där dess möjligheter och framgång bygger på att föräldrarna engagerar sig i klubbens verksamhet. Klubben erbjuder utbildningar och stöd till träningsupplägg mm men valet att hjälpa till ligger alltid hos varje förälder.Idag är ledarbehovet störst i våra lägre grupper, åldersgrupperna 5-10 år. Som ledare i dessa grupper handlar det mycket om att hålla ihop och organisera gruppen, skapa ett intresse för cykling och att ha roligt tillsammans med barnen. I takt med att man cyklar med barnen så ökar den egna förmågan och man växer med barnen.För att öka antalet ledare i dessa grupper kommer CK Master den 28 mars kl 1000 att anordna en ledarutbildning vid CK Master stugan. Vår förhoppning är uppslutningen till denna kurs blir stor. Då skapar vi förutsättningar för att kunna öppna upp för ytterligare ett medlemsintag under terminen så att fler barn/ungdomar ska få chansen att cykla MTB och var en del av vår gemenskap.Så har du en son/dotter som cyklat tidigare eller är du en av de föräldrar vars barn fått en plats eller kanske en av de föräldrar vars barn står i kö – ta chansen och anmäl dig till denna kurs

Kursen är den 28 mars 10.00-ca 12.00 vid CK Masters klubbstuga. Syfte: Kursen syftar till att ge föräldrar en introduktion till ledarrollen vid CK Master. Kursen är indelad i en teoretisk del och en praktisk del. Där den praktiska delen kommer innebära cykling i terräng. Kom därför ombytta och med cykel lämplig för ändamålet (handbroms fram och bak). Har du ingen cykel finns det ett antal att låna under kursen. – Välkomna!

Rulla till toppen